Kandidaadi CV

Kandideerimiseks on vajalik ID kaardiga tuvastamine
ID kaardi foto laadimine arvutisse.
1) Kui ID-kaart on lugejas, siis avage arvutis programm ID-kaardi haldusvahend
2) Seejärel vajutage oma andmete kõrval oleval pildi kastil "Laadi pilt", ning sisestage Pin1
3) Vajutage pildi all Salvesta, ning faili nimeks pange oma ees- ja perekonnanimi.
4) Seejärel saate enda foto laadida kandideerimisvormi juurde alloleval real.
Palun mind vastu võtta eelnimetatud ühingu liikmeks. Käesolevaga luban enda isikuandmeid töödelda organisatsioonil kuhu kandideerin, seonduvalt organisatsiooni tegevusvaldkonnaga.